Rechtsverwerking

Een recht vervalt indien een schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Dit wordt rechtsverwerking genoemd.

Wanneer sprake van rechtsverwerking?

Er zijn twee situaties waarbij sprake is van rechtsverwerking:

  • Als de schuldeiser bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet meer geldend zal maken; of
  • Als de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld als de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.

Bijzondere omstandigheden

Voor rechtsverwerking zijn bijzondere omstandigheden vereist waaruit één van bovenstaande situaties blijkt. Het enkele tijdsverloop is niet voldoende (hiervoor is verjaring in het leven geroepen).

Een bijzondere omstandigheid waaraan je zou kunnen denken, is een mededeling van de schuldeiser dat geen beroep meer op de vordering zal worden gedaan. Zo’n mededeling zal dan wel moeten worden gedaan door iemand met een zodanige positie dat de schuldenaar van deze mededeling uit mocht gaan.

Related Juridische termen