Refererend merkgebruik

Indien een merk wordt gebruikt met als doel om te refereren aan dat merk, dan is dat onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Dit wordt “refererend merkgebruik” genoemd.

Voorwaarden

Het merkgebruik moet in verhouding staan met het doel waarvoor dit wordt gebruikt. Een beeldmerk plaatsen bij een lang artikel waarin het betreffende merk slechts één keer wordt genoemd, is onnodig en dan ook niet toegestaan.
Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat er een commerciële relatie bestaat tussen degene refereert aan het merk en de merkhouder: Degene die refereert aan het merk mag niet aanhaken bij het merk.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van toegestaan refererend merkgebruik zijn:

  • Het gebruiken van een merk in een nieuwsbericht of blog over dat merk (mits het merkgebruik relevant is);
  • Het noemen van een merk wanneer je een wederverkoper van producten van dit merk bent; en
  • Het noemen van een merk wanneer je onderdelen/accessoires verkoopt die compatibel zijn met producten van dit merk.

 

Related Juridische termen