Resultaatsverplichting

Een resultaatsverplichting is een contractuele verplichting om een bepaald afgesproken resultaat te behalen. Tegenover de resultaatsverplichting staat de inspanningsverplichting waarbij niet het resultaat, maar de inspanning centraal staat.

Onderscheid

Het onderscheid tussen deze verplichtingen zal moeten blijken uit de uitleg van de overeenkomst. Hierbij zijn de aard van de overeenkomst, de bewoordingen van de overeenkomst, de bedoelingen van partijen en andere omstandigheden van het geval van belang.

Belang onderscheid

Het is van belang om een onderscheid te maken tussen een resultaatsverplichting en een inspanningsverplichting, omdat dit verschil juridisch relevant is voor bijvoorbeeld het aantonen van wanprestatie. Indien sprake is van een resultaatverplichting, hoeft voor wanprestatie enkel worden gesteld dat het (eind)resultaat niet is behaald. Bij een inspanningsverplichting zal moeten worden aangetoond dat de wederpartij zich niet voldoende heeft ingespannen. Dit is veel lastiger om te bewijzen.

Related Juridische termen