Safe Harbor

Safe Harbor was een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens van burgers. In 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat deze overeenkomst niet toereikend was. In 2016 is het Privacy Shield hiervoor in de plaats getreden.

Related Juridische termen