Scraping

Het is mogelijk de informatie op andermans website te extraheren en deze te verwerken in je eigen website. Dit wordt scrapen of web scraping genoemd. Dit scrapen kan in bepaalde gevallen inbreuk maken op de rechten van de eigenaar van de website.

Inbreuk op het auteursrecht

In enkele gevallen kan het scrapen van een website een inbreuk op het auteursrecht opleveren. Als de gescrapete informatie voldoet aan de werktoets die in het auteursrecht is ontwikkeld – dat wil zeggen dat de informatie een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker draagt – is de informatie beschermd onder het auteursrecht en daarom is verveelvoudiging en openbaarmaking hiervan een inbreuk.

In bepaalde gevallen zal de informatie op websites echter niet aan deze website voldoen en slechts feitelijke gegevens bevatten, zoals sportuitslagen of een lijst met huizen die te koop staan. Het scrapen van deze feitelijke informatie kan in sommige gevallen toch inbreuk maken op de rechten van de eigenaar van de website en wel doordat dit een inbreuk vormt op het sui generis databankenrecht.

Inbreuk op sui generis databankenrecht

Naast creatieve keuzes en originaliteit (zie auteursrecht) worden ook investeringen in gegevens beschermd. Deze investeringen worden beschermd onder het sui generis databankenrecht. Een databank is volgens de wet “een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk”.

Om in aanmerking te komen voor bescherming onder het sui generis databankenrecht dient de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van die databank moet in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigen van een substantiële investering om voor databankrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Opvragen substantieel deel van de databank

Verder is alleen het opvragen van een substantieel deel van de databank een inbreuk op de rechten van de rechthebbende. Het opvragen van niet-substantiële delen is dus toegestaan, tenzij dit herhaaldelijk gebeurt om zo uiteindelijk alsnog een substantieel deel op te vragen. Dit wordt het “uitmelken” van de databank genoemd en dit kan dus een inbreuk op het databankenrecht opleveren.

Heeft u een vraag of een probleem met betrekking tot het scrapen van websites of het databankenrecht? Bel of mail dan met Wouter Dammers van LAWFOX om een eerste inschatting van de situatie te krijgen.

Related Juridische termen