Separatist

Een schuldeiser die een zekerheidsrecht heeft op een failliete schuldenaar wordt een separatist genoemd. Dit betreft vaak een pandrecht of hypotheekrecht.

Een separatist kan zijn vordering in beginsel verhalen alsof er geen faillissement is. Hij komt daarmee in de rangorde voor de preferente schuldeiser en de concurrente schuldeiser.

Related Juridische termen