Smaad en laster

Smaad is een uitlating waardoor de eer en goede naam van iemand wordt aangetast. Als deze uitlating niet waar (en dus een leugen) is, is sprake van laster.

Strafbaar

Smaad en laster zijn misdaden en zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Onrechtmatige daad

Naast het feit dat smaad en laster strafbaar zijn, zijn ze ook te kwalificeren als onrechtmatige daad. Op grond hiervan kan “het slachtoffer” schadevergoeding vorderen.

Internet

Op het internet zijn gebruikers in grote mate anoniem, waardoor minder een blad voor de mond wordt genomen en meer smadelijke en lasterlijke uitlatingen worden gedaan. Echter, als voldaan is aan bepaalde voorwaarden zijn forums en providers gehouden om de NAW-gegevens van een gebruiker te verstrekken. Zo wordt de gebruiker uit de anonimiteit gehaald en kan de schade mogelijk op hem worden verhaald.

Related Juridische termen