Softwarebescherming

De meest gebruikte manier om software te beschermen is door middel van het auteursrecht. Daarnaast kan in sommige gevallen een octrooi (patent) worden verleend op software.

Auteursrecht

Software is beschermd onder het auteursrecht, mits deze aan de werktoets voldoen. Dit geldt voor alle “werken” onder het auteursrecht en dus ook voor software.

Octrooi

Software als zodanig heeft geen technisch karakter en is geen uitvinding, omdat hiermee geen technische problemen kunnen worden opgelost. Daarom is software als zodanig uitgesloten van het octrooirecht.
Om technische problemen op te lossen is – naast de software – ook de hardware vereist. Software in combinatie met hardware kan wel een uitvinding zijn en is dan octrooieerbaar. Tenminste als de software nieuw is, berust op uitvinderswerkzaamhei en industrieel kan worden toegepast.

Related Juridische termen