Stichting Privacy Claim

Stichting Privacy Claim is een stichting die opkomt voor consumenten die gedupeerd zijn door datalekken. De stichting vertegenwoordigt groepen consumenten waarvan bepaalde gegevens “op straat liggen”.

Werkwijze

De stichting stuurt de partij die verantwoordelijk is voor het datalek een sommatiebrief waarin wordt gesommeerd de schade van de groep te vergoeden. Vervolgens zal de stichting in overleg treden met de verantwoordelijke over de hoogte van de schade.
Als dit zonder resultaat blijft, kan de stichting een collectieve rechtszaak starten.

Related Juridische termen