Te goeder trouw

“Te goeder trouw” is een begrip uit het civiele recht en is afkomstig van de Latijnse term bonafide. Een handeling te goeder trouw betekent dat degene die de handeling uitvoert niet weet of niet redelijkerwijs behoort te weten dat de handeling niet rechtmatig is.

Verkeerde voorstelling van zaken

Degene die te goeder trouw handelt, handelt vanuit eerlijke motieven en kan – als hem een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven – door de wet worden beschermd wanneer hij “onbewust” onrechtmatig handelt.

Te goeder trouw is het tegengestelde van te kwader trouw (malafide).