Terhandstelling

Ten aanzien van algemene voorwaarden geldt een informatieplicht: de gebruiker van de algemene voorwaarden moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden van deze algemene voorwaarden kennis te nemen.

Hoofdregel

De hoofdregel hierbij is dat de algemene voorwaarden tijdig ter hand worden gesteld. Dat wil zeggen dat ze fysiek ter hand worden gesteld, of elektronisch per e-mail worden meegestuurd met het aanbod.

Redelijkerwijs niet mogelijk

Pas indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan er voor worden gekozen te vermelden dat de algemene voorwaarden ergens ter inzage liggen (en op verzoek worden toegestuurd). Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer massaal contracten worden gesloten waardoor terhandstelling niet van de gebruiker kan worden verwacht. Denk bijvoorbeeld aan de koop van een treinkaartje of een aankoop in een supermarkt.

Related Juridische termen