Term sheet

Een term sheet is een puntsgewijs overzicht van de belangrijkste voorwaarden van een nog te sluiten zakelijke overeenkomst. De intentie van een term sheet is over het algemeen dat deze niet bindend is, maar slechts leidend in de onderhandelingen. Dit niet-bindende karakter zal wel duidelijk naar voren moeten komen door de gekozen formuleringen van de voorwaarden.

Related Juridische termen