Thuiskopie

In de artikelen 16b en 16c van de Auteurswet is geregeld dat enkele exemplaren van een werk mogen worden gemaakt voor eigen oefening, studie of gebruik: de thuiskopie. Het maken van zo’n thuiskopie vormt geen inbreuk op het auteursrecht van de maker.

Illegaal downloaden

Tot 2014 viel ook het illegaal downloaden onder bovenstaande bepalingen. Het Hof van Justitie heeft echter in 2014 bepaald dat dit niet (meer) het geval is. Illegaal downloaden (voor eigen gebruik) is dan ook sinds 2014 verboden.

Thuiskopieheffing

Op lege dragers, zoals harde schijven of lege cd’s/dvd’s, wordt een bepaald bedrag geheven: de thuiskopieheffing. Deze heffing is bedoeld om de vergoedingen die rechthebbenden mislopen, vanwege de thuiskopie, te compenseren.

Related Juridische termen