Toepasselijk recht

Het toepasselijk recht is het recht dat van toepassing is bij een bepaalde internationale rechtsverhouding. Het toepasselijk recht kan in een overeenkomst zijn overeengekomen of kan op grond van het internationaal privaatrecht (IPR) worden bepaald.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht is het geheel van privaatrechtelijke regels dat de rechtsmacht, het toepasselijk recht en de uitvoering hiervan bij internationale rechtsverhoudingen regelt. Voor de bepaling va het toepasselijk recht zijn met name de Europese Rome I en Rome II verordening van belang.

Related Juridische termen