Uitvoerbaar bij voorraad

Indien een vonnis “uitvoerbaar bij voorraad” is verklaard dan kan het vonnis direct worden geëxecuteerd, ongeacht of er nog hoger beroep open staat. Het instellen van hoger beroep heeft dan ook geen gevolgen voor de executie van het vonnis.

Vorderen

De eiser moet in zijn vordering expliciet vorderen dat het vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. De rechter kan dit in beginsel niet vanuit zichzelf (ambtshalve) verklaren.

Related Juridische termen