Vaststellingsovereenkomst

Niet altijd is bij geschillen een gang naar de rechter of arbitrage nodig. Wanneer partijen er tijdens het onderhandelen uitkomen kan het geschil en de oplossing daarvan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In zo’n overeenkomst wordt een einde aan de problematiek gemaakt. Een gang naar de rechter of arbitrage is in zo’n geval niet (langer) nodig.

Mediation

In sommige gevallen vindt de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst plaats door middel van mediation. In de overeenkomst worden dan de door partijen gemaakte afspraken, die onder begeleiding van een mediator zijn gemaakt, vastgelegd.

Heeft u advies nodig over de vaststellingsovereenkomst of over mediation? Bel of mail dan met advocaat Wouter Dammers!

Related Juridische termen