Vernietigbaarheid

Soms is een rechtshandeling vernietigbaar. Dit houdt in dat een rechtshandeling ongeldig kan worden verklaard door een partij. Een rechtshandeling is bijvoorbeeld vernietigbaar wanneer zij door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen.

Gevolg vernietigbaarheid

Een vernietigbare rechtshandeling is rechtsgeldig, zolang er geen beroep is gedaan op de vernietigbaarheid. Dit is anders bij een rechtshandeling die van rechtswege nietig is. Door een beroep te doen op de vernietigbaarheid van de rechtshandeling heeft met terugwerkende kracht nooit een rechtshandeling plaatsgevonden.

Related Juridische termen