Vertragingsschade

Vertragingsschade is schade die een schuldeiser lijdt wegens vertraging in de nakoming van overeenkomst. Een schuldenaar is slechts verplicht om de vertragingsschade te vergoeden die is opgelopen tijdens de periode dat zij in verzuim verkeerde.

Related Juridische termen