Verveelvoudigen

Onder het verveelvoudigen van een werk wordt verstaan het overnemen of kopiëren van een werk. Ook het bewerken van een werk waardoor geen nieuw oorspronkelijk werk ontstaat, kan worden gezien als verveelvoudigen.

Exclusieve recht

De auteursrechthebbende heeft het exclusieve recht om zijn werk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Inbreuk

Indien een werk zonder toestemming van de auteursrechthebbende wordt verveelvoudigd, dan is sprake van een inbreuk op het auteursrecht.

Related Juridische termen