Verzet

De gedaagde die bij verstek is veroordeeld, kan hiertegen verzet aantekenen. Het verzet dient te worden ingeleid door de betekening van de verzetdagvaarding. In de verzetdagvaardiging moet gedaagde zich verweren tegen de vordering.

Termijn

De termijn waarbinnen verzet dient te worden aangetekend is in beginsel vier weken na:

  • betekening van het verstekvonnis;
  • betekening van een akte in het kader van de tenuitvoerlegging van het vonnis; of
  • het door de bij verstek veroordeelde plegen van een daad waaruit blijkt dat het vonnis of de tenuitvoerlegging daarvan bij hem bekend is.

Related Juridische termen