Verzuim

Verzuim is een toestand waarin een schuldenaar kan verkeren als hij zijn verplichtingen niet nakomt. Als de schuldenaar in verzuim is heeft de schuldeiser een aantal juridische mogelijkheden, zo kan bijvoorbeeld de overeenkomst worden ontbonden of schadevergoeding worden geëist.Het verzuim kan op een tweetal manieren intreden. Door middel van een ingebrekestelling of op grond van de wet.

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning aan de schuldenaar waarbij hem een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Verzuimt de schuldenaar binnen deze redelijke termijn zijn contractuele verplichtingen na te komen, dan is de schuldenaar in verzuim.

Geen ingebrekestelling vereist

In een aantal wettelijke gevallen is een ingebrekestelling niet vereist. Het belangrijkste geval is dat wanneer een fatale deadline is afgesproken. Na het verstrijken van deze deadline is de schuldenaar automatisch in verzuim en is derhalve geen ingebrekestelling nodig is.

Echter, wanneer het contracten met betrekking tot IT-projecten wordt een fatale deadline niet vaak aangenomen. Één van de kenmerken van IT-projecten is namelijk dat deze in de meeste gevallen de gegeven deadline niet halen. Met dit gegeven in het achterhoofd zal de rechter niet vaak oordelen dat een deadline fataal is, althans bij IT-projecten.

Het is dus verstandig – zeker wanneer de overeenkomst een IT-project betreft – om ook al bent je er niet zeker van dat je een ingebrekestelling moet sturen, deze alsnog te verzenden. Dan is de schuldenaar sowieso in gebreke gesteld en kan na het intreden van het verzuim verdere actie worden ondernomen.

Wilt u juridisch advies over verzuim, bel of mail dan met advocaat Wouter Dammers!

Related Juridische termen