Volledige proceskostenveroordeling

Op grond van artikel 1019h Rv is het mogelijk om in intellectuele eigendomszaken een volledige vergoeding van de werkelijke proceskosten te vorderen. De werkelijke proceskosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als deze uitdrukkelijk door de desbetreffende partij zijn gevorderd.

Indicatietarieven

Deze kosten moeten echter wel redelijk zijn. De Rechtspraak heeft daarom samen met de Nederlandse Orde van Advocaten indicatietarieven opgesteld. Het gaat hier om redelijke indicatietarieven, waarvan kan worden afgeweken. In beginsel dienen immers de werkelijk gemaakte proceskosten te worden vergoed.

Gedetailleerde omschrijving

De partij die vergoeding van de werkelijke proceskosten vordert, dient gedetailleerd op te geven tegen welk uurtarief is gewerkt, hoeveel uren er zijn besteed en wat de exacte werkzaamheden waren. Indien de wederpartij de opgevoerde kosten niet bestrijdt, dan zullen deze meestal worden toegewezen.

Related Juridische termen