Waterfall

Waterfall is een klassieke manier van softwareontwikkeling waarbij achtereenvolgens door verschillende fasen van de ontwikkeling wordt gegaan.

Fasen

De fasen die hierbij worden doorlopen zijn: definitie en analyse, basisontwerp, technisch ontwerp, bouw en implementatie, testen, integratie en beheer en onderhoud.
Er wordt pas gestart met een volgende fase als de daaraan voorafgaande fase volledig is afgerond.

Agile

Gebleken is dat de waterfall methode voor de ontwikkeling van software niet optimaal werkt. In veel gevallen wordt namelijk zowel de tijdsplanning als het budget overschreden. Dit heeft tot gevolg gehad dat vaak voor een agile methode wordt gekozen in plaats van voor waterfall.

Related Juridische termen