Werkgeversauteursrecht

In beginsel komen de auteursrechten op een werk toe aan de maker. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Artikel 7 van de Auteurswet bepaalt bijvoorbeeld dat de werkgever als maker wordt aangemerkt als het werk in dienstverband is gemaakt. Er gelden enkele voorwaarden voor het werkgeversauteursrecht.

Voorwaarden

Er is alleen sprake van werkgeversauteursrecht als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is sprake van een dienstverband op basis van een arbeidsovereenkomst;
  • Het maken van het werk behoort tot de taken van de werknemer; en
  • De werkgever heeft zeggenschap over de vorm waarin het werk tot stand komt.

Daarnaast is het mogelijk dat werknemer en werkgever afwijkende afspraken hieromtrent hebben gemaakt. In dat geval zijn de afwijkende afspraken leidend.

Related Juridische termen