Werktoets

De werktoets is de maatstaf die wordt gebruikt om de toetsen of iets een “werk” is in de zin van de Auteurswet en dus auteursrechtelijke bescherming geniet. De werktoets is door de Hoge Raad ontwikkeld in het arrest Van Dale / Romme (HR 04 januari 1991, NJ 1991, 608).

Origineel en creatief

Er werd geoordeeld dat een werk moet hebben:

  • een eigen oorspronkelijk karakter; en
  • een persoonlijk stempel van de maker.

De werktoets komt er kort gezegd op neer dat een werk origineel moet zijn en dat de maker bepaalde creatieve keuzes heeft gemaakt.

Related Juridische termen