Wet

Een wet is een door de overheid opgestelde en opgeschreven gedragsregel. Het recht bestaat voor een groot gedeelte uit wetten, maar bestaat hiernaast onder andere ook uit jurisprudentie en literatuur. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een “wet in formele zin” en een “wet in materiële zin”.

Wet in formele zin

Een wet in formele zin is een besluit dat is genomen door de formele wetgever. In Nederland zijn dit de regering en de staten-generaal (eerste en tweede kamer) gezamenlijk.

Wet in materiële zin

Een wet in materiële zin is een algemeen verbindend voorschrift. Een algemeen verbindend voorschrift houdt betreft een rechtsnorm die voor alle burgers geldt. Naleving hiervan kan door de wet worden afgedwongen.

Samenloop

Een wet kan zowel een wet in formele zin zijn als een wet in materiële zin, maar dit hoeft niet. Of een wet een wet in formele zin is wordt bepaald aan de hand van de totstandkoming van de wet. Of een wet een wet in materiële zin is wordt bepaald op basis van de inhoud van de wet.

Related Juridische termen