Wilsgebrek

Een wilsgebrek bestaat wanneer de wil tot het aangaan van een rechtshandeling bij één van de betrokken partijen onder juiste omstandigheden niet zou hebben bestaan.

Vier omstandigheden

Het Burgerlijk Wetboek (BW) onderscheidt vier omstandigheden waardoor een wilsgebrek kan ontstaan:

  • bedreiging;
  • bedrog;
  • misbruik van omstandigheden; en
  • dwaling.

Vernietigbaar

Doet één van deze omstandigheden zich voor, dan is de rechtshandeling vernietigbaar.

Related Juridische termen