Zekerheidsrecht

Een zekerheidsrecht is een zakelijk recht dat strekt tot zekerheid van een bepaalde vordering. Indien de vordering niet wordt voldaan, heeft de gerechtigde tot het zekerheidsrecht het recht de zaak te verkopen en de vordering te voldoen uit de opbrengst hiervan.

Afhankelijk van het soort zaak waarop het zekerheidsrecht komt te rusten, dient te worden gekozen voor het hypotheekrecht (bij onroerende zaken) of het pandrecht (bij roerende zaken en vorderingen).

Related Juridische termen