CONFLICTEN

Wat zijn zakelijke conflicten?

Er bestaan zakelijke conflicten in allerlei soorten en maten, maar één ding hebben zakelijke conflicten gemeen: Zakelijke conflicten zijn vervelend. Je houdt je liever bezig met ondernemen dan met de negatieve energie van een zakelijk conflict. Soms is een conflict echter niet te vermijden. Het is dan fijn om te weten waar je aan toe bent, en of je in je recht staat. Sommige zaken lenen zich goed voor een onderlinge oplossing, bij andere zaken kan de gang naar de rechter of arbitrage noodzakelijk zijn. Een gespecialiseerd advocaat kan daarbij helpen.

Conflictbeheersing

In een conflict kunnen twee of meer partijen in botsing met elkaar komen. Het is van belang om een conflict zo snel mogelijk beheersbaar te maken. In dat kader is het belangrijk om duidelijk te hebben wat de oorzaak is van het conflict, waar het conflict op ziet, en hoe complex het conflict is.

De oorzaak is vaak gelegen in verschillend gehanteerde methodes, doelstellingen of percepties.

Het conflict kan zien op de inhoud van een zaak, maar ook op de relatie tussen partijen.

Conflicten kunnen simpel of complex zijn, afhankelijk van de houding van partijen, het gedrag van partijen en de contradictie.

Vervolgens is het de vraag hoever het conflict zich al heeft ontwikkeld. Immers, een conflict bestaat uit verschillende fasen, doorgaans ingedeeld in debat, dreiging en oorlog. is er sprake van oorlog, dan heeft debat vaak geen zin meer. Is er sprake van debat, dan hoeft oorlog niet altijd nodig te zijn.

Bij conflictbeheersing dient vaak onderhandeld te worden – daarbij verdient het meestal de voorkeur te zoeken naar creatieve en bevredigende oplossingen voor alle partijen (win-win). Soms is dat niet mogelijk en is de gang naar de rechter nodig.

Partijen kunnen verschillende conflictsgedrag vertonen: conflictschuw, conflictgericht of oplossingsgericht. Zo willen sommige partijen altijd gelijk hebben, of willen ze hun ongelijk niet toegeven. Anderen willen de zaak van verschillende kanten bezien en kunnen het conflict goed relatieveren. Weer anderen kunnen niet omgaan met de onaangename gevoelens die een conflict oproept. Door te analyseren welk conflictgedrag de partijen vertonen, kan een strategie worden bepaald om het conflict te beheersen.

Wat doen wij?

De advocaten van LAWFOX behandelen alle internet, IT en ICT gerelateerde conflicten waarmee een onderneming of organisatie te maken kan krijgen. We zijn echte ‘litigators’. Dit varieert van geschillen die te maken hebben met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten tot mislukte automatiseringen. Van smaad en laster op het internet tot het niet-naleven van contractuele afspraken. Conflictbeheersing en conflictescalatie kunnen in iedere zaak goed van pas komen.

Voorbeelden van behandelde conflicten

We hebben verschillende internet, IT, IE of ICT gerelateerde conflicten behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • We hebben ervoor gezorgd dat smadelijke informatie over een dienstverlener van een forum werd verwijderd;
 • Voor een ontwikkelaar van software zijn we in een geëscaleerd geschil over de intellectuele eigendomsrechten door middel van mediation tot een oplossing gekomen;
 • In een conflict over een niet goed werkende website heeft onze klant in een gerechtelijke procedure een schadevergoeding gekregen;
 • In een SIDN procedure betreffende een domeinnaamgeschil hebben we voor onze klant een verplichte domeinnaamoverdracht weten te voorkomen;
 • In een rechtszaak over een beëindigde samenwerking heeft de rechter op vordering van onze klant de ex-partner verboden merkinbreuk te maken en klanten te benaderen;

conflicten

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

In zaken betreffende internet, IT of ICT gerelateerde conflicten kunnen de advocaten van LAWFOX verschillende dingen voor jou betekenen, waaronder:

 • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken;
 • We kunnen jou helpen bij het (de-)escaleren van het conflict;
 • We kunnen jou bijstaan in de onderhandelingen om met de wederpartij tot een minnelijke schikking te komen;
 • We kunnen jou bijstaan in mediation;
 • We kunnen een arbitrage procedure starten door middel van een inleidend verzoekschrift bij bijvoorbeeld de SGOA;
 • We kunnen de tegenpartij dagvaarden, of juist reageren op een dagvaarding van de wederpartij door middel van een conclusie van antwoord;
 • We kunnen beslag leggen zodat je zekerheid hebt dat een vordering na een uitspraak van een rechter door de wederpartij wordt betaald.

Conflict?

Heb je een conflict? Lees hier meer over de mogelijkheden.