E-COMMERCE

Wat is e-commerce?

E-commerce is de term die wordt gebruikt voor het bedrijven van elektronische handel. Met name de komst van het internet heeft gezorgd voor een enorme toename in e-commerce. Voor e-commerce bestaat aanvullende regelgeving. Daarom gelden in sommige gevallen andere regels dan voor handel die niet via elektronische weg plaatsvindt.

Zo gelden er bijvoorbeeld ten aanzien van de informatieplicht met betrekking tot algemene voorwaarden aanvullende regels. Als de gebruiker van algemene voorwaarden de algemene voorwaarden elektronisch beschikbaar stelt, moet zij ook zorgen dat de wederpartij de algemene voorwaarden op kan slaan zodat deze op een later tijdstip kunnen worden geraadpleegd.

Een ander voorbeeld is dat consumenten extra worden beschermd als zij een aankoop doen op het internet. Als een consument een aankoop op het internet doet geldt in veel gevallen de “Wet koop op afstand”. De consument heeft in dat geval meer rechten dan bij een “gewone” koop.

Wat doen wij?

Wij staan ondernemingen bij die problemen ondervinden bij het bedrijven van elektronische handel. We kunnen bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij geschillen met consumenten die een beroep doen op de “Wet koop op afstand”.

Voorbeelden van behandelde zaken

We hebben verschillende zaken behandeld met betrekking tot e-commerce. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • We hebben verschillende klanten geadviseerd over de juiste wijze van elektronische terhandstelling van algemene voorwaarden;
  • We hebben verschillende klanten geadviseerd over in hoeverre de “Wet koop op afstand” op hen van toepassing is.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

In zaken betreffende e-commerce kunnen wij verschillende dingen voor jou betekenen, waaronder het volgende:

  • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken;
  • We kunnen voor jou toetsen of de algemene voorwaarden op de juiste wijze ter hand zijn gesteld;
  • We kunnen beoordelen of de “Wet koop op afstand” voor jou geldt, en hoe je je deze juist naleeft;
  • We kunnen jou bijstaan in geschillen met een consument over de toepassing van de “Wet koop op afstand”.

Heeft u te maken met internetrecht? Bel of mail direct met advocaat Wouter Dammers.