Wat is ICT recht?

Het ICT recht betreft al het recht dat betrekking heeft op ICT. De ICT is een sector waarin veel overeenkomsten worden gesloten. Denk hierbij aan overeenkomsten voor het ontwikkelen van een website, service level agreements en domeinnaamregistraties. Ook hanteren de meeste ICT-leveranciers algemene voorwaarden.  Omdat de ICT een vrij nieuw gebied is, bestaat er nog veel onduidelijkheid over de uitleg van overeenkomsten. Er is dan ook veel discussie op dit gebied.

Wat doen wij?

Wij behandelen juridische zaken met betrekking tot ICT. We staan hierbij zowel leveranciers als afnemers en tussenpersonen bij. ICT gerelateerde zaken die veel voorkomen zijn mislukte automatiseringen, niet-nakoming van ICT overeenkomsten (waaronder service level agreements), domeinnaamgeschillen en notice and takedown procedures.

Voorbeelden van behandelde zaken

We hebben verschillende zaken behandeld met betrekking tot ICT recht. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Voor een hostingprovider hebben wij facturen geïncasseerd die een klant niet wilde betalen vanwege een notice and takedown procedure;
 • We hebben ontspoorde softwareontwikkeling weer op de rails gekregen;
 • We hebben voor een klant een schadevergoeding verkregen, omdat de voor haar ontwikkelde website niet aan de afspraken voldeed;
 • In een SIDN procedure betreffende een domeinnaamgeschil hebben we voor onze klant een verplichte domeinnaamoverdracht weten te voorkomen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

In zaken betreffende ICT recht kunnen wij verschillende dingen voor jou betekenen, waaronder het volgende:

 • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken;
 • Als de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt, kunnen wij een ingebrekestelling sturen;
 • We kunnen een kort geding tegen de wederpartij starten om zo een voorlopige voorziening aan te vragen;
 • We kunnen een “normale” gerechtelijke procedure starten door middel van het uitbrengen van een dagvaarding;
 • We kunnen beslag leggen zodat je zekerheid hebt dat een vordering na een uitspraak van een rechter door de wederpartij wordt betaald;
 • We kunnen een arbitrage procedure starten door middel van een inleidend verzoekschrift bij bijvoorbeeld de SGOA;
 • We kunnen een procedure voeren bij SIDN met betrekking tot een domeinnaamgeschil;
 • We kunnen jou bijstaan in mediation om tot een oplossing van een ICT gerelateerd geschil te komen;
 • Als er smadelijke of lasterlijke informatie over jou op het internet staat, kunnen we de wederpartij en/of de hoster van de website sommeren deze informatie offline te halen.

Meer weten, of heb je hulp nodig bij een juridisch conflict met betrekking tot IT-projecten en overeenkomsten?