OCTROOIEN

Wat is een octrooi?

Een octrooi (ook wel een patent genoemd) is een intellectueel eigendomsrecht. Met octrooien kan je technische uitvindingen beschermen tegen ongewild gebruik door anderen. Je mag met een octrooi namelijk bepalen wie onder welke voorwaarden de uitvinding mag maken, gebruiken of verkopen. Of je kan anderen dus verbieden om dat te doen.

Octrooien kunnen niet alleen op technische producten worden verleend, maar bijvoorbeeld ook op een werkwijze voor het maken van een product, een werkwijze voor het zaken doen of bijvoorbeeld op computerprogramma’s (zoals software en firmware). Het idee achter een octrooi is dat innovatie daarmee wordt gestimuleerd, en dat bijvoorbeeld de kosten voor onderzoek en ontwikkeling zo kunnen worden terugverdiend.

Wat doen wij met octrooien?

Aangezien een octrooi een zeer sterk juridisch middel is, kiezen steeds meer bedrijven ervoor om hun uitvindingen octrooirechtelijk te laten beschermen. Ook bij e-commerce en in de software-, en IT-branche komen octrooien steeds vaker voor. Een octrooi ontstaat niet automatisch. Dit is anders dan bijvoorbeeld het auteursrecht dat automatisch ontstaat door het maken van het werk. Een octrooi moet worden aangevraagd. Een octrooigemachtigde kan je bij zo’n aanvraag helpen. Ook kan onderzoek gedaan worden naar bestaande octrooien.

Wij kunnen je ondersteunen bij de aanvraag van een octrooi, of bij geschillen die zijn ontstaan na een inbreuk op een octrooi. Met name op het gebied van software octrooien is LAWFOX specialist.

octrooien

Voorbeelden van behandelde octrooi-zaken

We hebben verschillende zaken behandeld met betrekking tot octrooien. Hieronder staat een voorbeeld:

  • We hebben verschillende klanten geadviseerd over de (on)mogelijkheden met betrekking tot het aanvragen van een octrooi.
  • We hebben klanten met succes bijgestaan in het verweer tegen octrooiinbreuken.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij kunnen je behulpzaam zijn bij zaken met betrekking tot internet, IT of ICT gerelateerde octrooien. Onder meer het volgende kunnen we voor je betekenen:

  • Onze octrooigemachtigde kan je bijstaan bij het aanvragen van een octrooi;
  • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken;
  • Als er een inbreuk op jouw octrooi wordt gemaakt, kunnen we een sommatiebrief sturen waarin de wederpartij wordt gesommeerd de inbreuk te staken, en de door jou geleden schade te vergoeden;
  • Als jij wordt beschuldigd van een inbreuk op een octrooi, dan kunnen we een verweerbrief sturen waarin we beargumenteren dat van een inbreuk geen sprake is;
  • We kunnen jou bijstaan in de onderhandelingen over een voor jou zo gunstig mogelijke schikking;
  • We kunnen de wederpartij dagvaarden voor een inbreuk op jouw octrooi;
  • Als jij een dagvaarding voor een gestelde inbreuk op een octrooi hebt ontvangen, kunnen we hierop reageren door middel van een verweerbrief of een conclusie van antwoord die kan worden gebruikt in de gerechtelijke procedure.