Gratis eerste inschatting           Specialist internet en recht          Vaste prijzen

Tarieven

LAWFOX geeft je altijd van te voren een inzicht in de verwachte kosten. Zonder afspraak ben je dus nergens toe verplicht. LAWFOX hanteert in principe vaste prijsafspraken, maar werken op basis van uurtarief is ook mogelijk. Ook successfees behoren tot de mogelijkheden. Zo heb je altijd duidelijkheid over de kosten en weet je van te voren waar je aan toe bent.

De (vaste) prijs is afhankelijk van de gewenste snelheid, de inhoud en omvang van de zaak en de vorm van de werkzaamheden. Hiermee kan LAWFOX nog beter tegemoet komen aan de individuele wensen van zijn klanten. De prijzen zijn dus afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van jouw zaak. Alleen na een eerste inschatting kan een concreet voorstel worden gegeven. Mail hier met vraag, en LAWFOX geeft je een gratis eerste advies en offerte!

Gratis eerste inschatting

 

Onderstaande geeft enige richtlijnen in de tariefstelling bij LAWFOX. Uiteraard is per geval een specifieke afspraak te maken.

Beoordelen rechtspositie

E-mail mij direct over jouw zaak en ik bied je gratis en voor niets een eerste inschatting.

Een uitgebreide beoordeling van jouw rechtspositie behoort ook tot de mogelijkheden. Standaard kost dit EUR 500,- exclusief BTW vaste prijs.

Neem contact op voor een voorstel op maat.

Correspondentie (sommatiebrief, ingebrekestelling of verweer daarop)

Wil je iemand iets verbieden? Of wil je juist actie van die partij? Een brief van een advocaat kan dan vaak helpen. E-mail mij direct over jouw zaak en ik bied je gratis en voor niets een eerste inschatting.

Sommatiebrieven, ingebrekestellingen of andere brieven kan ik opstellen voor standaardprijzen vanaf EUR 500,- exclusief BTW vaste prijs. Hetzelfde geldt voor het opstellen van een verweer op een ontvangen advocatenbrief, sommatiebrief of ingebrekestelling.

Neem contact op voor een voorstel op maat.

Beslag leggen

Beslag leggen kan advocaat Wouter Dammers van LAWFOX snel en efficiënt voor jou doen. E-mail mij direct over jouw zaak en ik bied je gratis en voor niets een eerste inschatting. Het leggen van beslag kan voor een bedrag vanaf EUR 1.500,- exclusief BTW vaste prijs (exclusief kosten van derden).

Neem contact op voor een voorstel op maat.

Procedure bij de rechter: Kleine zaak (bijvoorbeeld bij een belang van minder dan EUR 25.000,-)

Een ‘kleine’ zaak betreft meestal een klein geschil tussen twee partijen over 1 vordering met een belang van minder dan EUR 25.000,-. De kosten van een zaak hangen af van de vereiste werkzaamheden, en variëren van gemiddeld EUR 3.000 tot EUR 15.000,- exclusief BTW. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Procedure bij de rechter: Normale zaak (bijvoorbeeld bij een belang tussen de EUR 10.000,- en EUR 100.000,-)

Een ‘normale’ zaak betreft meestal een geschil tussen twee of drie partijen over een beperkt aantal vorderingen die met elkaar te maken hebben, met een belang van tussen de EUR 10.000,- en EUR 100.000,-. De kosten van een zaak hangen af van de vereiste werkzaamheden, en variëren van gemiddeld EUR 4.000 tot EUR 25.000,- exclusief BTW. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Procedure bij de rechter: Complexe zaak (bijvoorbeeld bij een belang van meer dan EUR 50.000,-)

Een ‘Complexe’ zaak betreft meestal een geschil tussen twee of meer partijen over een aantal vorderingen over en weer, met een grote complexiteit, veel uitzoekwerk en een belang van meer dan EUR 50.000,-. De kosten van een zaak hangen af van de vereiste werkzaamheden, en variëren van gemiddeld EUR 5.000 tot EUR 50.000,- exclusief BTW. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Intellectueel eigendom

In het geval van zaken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten kent de wet een apart regime voor proceskosten. LAWFOX kan voor deze zaken specifieke prijsafspraken maken. De proceskosten in een zaak met betrekking tot intellectueel eigendom kunnen voor rekening van de verliezende partij komen. Bij deze zaken kunnen vaste prijzen, afspraken op uurtarief of successfees worden afgesproken. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Onderhandelingen

Onderhandelingstrajecten zijn vaak niet van te voren in te schatten. Zo verschillen de werkzaamheden hierin van geval tot geval. Bovendien hebben jij en de wederpartij vaak de meeste controle in tijd en resultaat van de onderhandelingen. Uiteraard kan wel per onderdeel van de onderhandeling een vaste prijs worden afgesproken (denk aan briefwisseling, een bespreking of mediation). Ook bepaalde succesfees (resultaatgerelateerde beloning) behoren tot de mogelijkheden. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Uurtarief

Toch liever op uurtarief werken? LAWFOX hanteert dan standaard een uurtarief van EUR 230,- exclusief BTW. Het uurtarief kan worden verlaagd voor start-ups en in principiële zaken. In geval van spoed kan het tarief verhoogd worden. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden voor staffelkorting: Wens je van te voren een groter aantal uren af te nemen (“strippenkaart”), dan kan je die goedkoper inkopen. Neem contact op voor een voorstel op maat.

Niet inbegrepen
Kosten voor derden, zoals griffierechten of kosten voor deurwaarders zijn niet inbegrepen. Uiteraard zal LAWFOX je daar wel zoveel mogelijk van te voren van op de hoogte stellen. Houd er bovendien rekening mee dat gedurende een traject de noodzaak of wens kan ontstaan voor het afnemen van een extra dienst.

Meer weten? Neem contact op!

 

Wouter Dammers
W.Dammers@lawfox.nl
013 583 2239

 

Wouter Dammers
Volg mij op:

Wouter Dammers

Advocaat at LAWFOX
Wouter Dammers (1985) is internetadvocaat en oprichter van LAWFOX. Hij is gespecialiseerd in IT-recht, conflictmanagement, privacyrecht en auteursrechtelijke en octrooirechtelijke vraagstukken met betrekking tot software. Wouter procedeert op regelmatige basis op het gebied van het internetrecht, zowel voor de rechtbank, het gerechtshof als via arbitrage. Wouter heeft de Grotius-opleiding Informaticarecht voltooid.
Wouter Dammers
Volg mij op:

Werkwijze


LAWFOX is transparant, flexibel en snel. Weten hoe? Kijk verder bij klantinformatie