SaaS contract

SaaS contract

Met de opkomst van het internet wordt veel software tegenwoordig online ter beschikbaar gesteld. In plaats van software als product (in tastbare vorm) wordt de software nu vaak als dienst aangeboden. Deze vorm van software exploitatie wordt dan ook wel Software as a Service (“SaaS”) genoemd (en soms ook ASP, clouddienst of cloudsoftware). Veel toepassingen zoals ERP, CRM, e-mail, en financiële pakketten worden tegenwoordig als SaaS-dienst aangeboden. Voor het gebruik van SaaS-diensten worden vaak afspraken gemaakt in zogenaamde gebruiksvoorwaarden. Deze documenten heten ook wel eens terms of use, terms and conditions, algemene voorwaarden of licentievoorwaarden. Deze “SaaS contracten” bevatten de afspraken tussen SaaS-leverancier en SaaS-afnemer over het gebruik van de SaaS dienst.

Juridische problemen SaaS contract

Wanneer de SaaS-dienst niet goed werkt, niet (volledig) beschikbaar is, of wanneer de dienst wordt stopgezet ontstaan er vaak juridische problemen die te maken hebben met het SaaS contract. Het SaaS contract bepaalt geregeld wat er met de data gebeurt bij beëindiging of opzegging (exit), van wie die data is, van wie de software is en welke rechten de gebruiker verkrijgt. Ook de omvang van de dienstverlening staat vaak in het SaaS contract. Valt ook onderhoud onder de afspraken? En uitbreiding van de software? Ontwikkeling van aparte modules? Bestaat er een recht op schadevergoeding wanneer de SaaS dienst niet beschikbaar is? En worden er back-ups gemaakt van de data, en zo ja, welke andere rechten en plichten gelden daarbij? Hoe om te gaan met problemen ten aanzien van beschikbaarheid, incidenten, storingen, oplos- en reactietijden, back-ups en toegang tot de helpdesk staan ook vaak geregeld in het SaaS contract of in een aparte SLA overeenkoms (Service Level Agreement).

Geschillen SaaS

Ten slotte staat in het SaaS-contract ook vaak geregeld hoe geschillen worden beslecht. Kan dit bij de Nederlandse rechter of is er arbitrage afgesproken? Geldt er een escalatieclausule? En is Nederlands recht wel van toepassing?

Advocaat SaaS

Advocaat Wouter Dammers is gespecialiseerd in de uitleg van SaaS contracten en heeft ervaring met het beslechten van geschillen die daarmee te maken hebben. Meer weten? Neem dan nu contact op. Stuur direct jouw SaaS contract mee en krijg snel een eerste inschatting.