PRIVACY

Wat is privacy?

Het rechtsgebied “privacy” regelt hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbare persoon. Momenteel is de privacywetgeving in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door een Europese verordening: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacywetgeving is onder meer geregeld wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, welke rechten de betrokkene heeft en hoe toezicht op de naleving van de wet wordt gehouden. De privacywetgeving is van groot belang, omdat hierin de privacy van personen wordt gewaarborgd.

Wat doen wij?

Privacywetgeving is ook op internet van toepassing. Omdat steeds vaker gebruik wordt gemaakt van clouddiensten, speelt de privacywetgeving op het internet ook een steeds grotere rol. Van persoonsgegevens kan al gauw sprake zijn. Naam, adres en woonplaats zijn uiteraard persoonsgegevens. Maar ook bijvoorbeeld het IP-adres is een persoonsgegeven.

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Wij kunnen jou bijvoorbeeld bijstaan wanneer je een geschil hebt met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunnen we je adviseren over in hoeverre jouw werkwijze moet veranderen als de Wbp plaats maakt voor de AVG. Ook het indienen van een verwijderingsverzoek bij Google behoort tot de mogelijkheden.

Voorbeelden van behandelde zaken

We hebben verschillende zaken behandeld met betrekking tot privacy. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • Voor een klant hebben we een verwijderingsverzoek ingediend bij Google met betrekking tot onwenselijke zoekresultaten;
  • We hebben verschillende klanten geadviseerd over hun verplichtingen onder de privacywetgeving.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

In zaken betreffende privacy kunnen wij verschillende dingen voor jou betekenen, waaronder het volgende:

  • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de verplichting om datalekken bij de toezichthouder te melden;
  • We kunnen jou assisteren bij het indienen van verwijderingsverzoek bij Google met betrekking tot jouw persoonsgegevens;
  • We kunnen jou bijstaan in een geschil met de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Meer weten over privacywetgeving op internet? Bel of mail dan (zo nodig versleuteld) met privacyexpert en advocaat Wouter Dammers.