CONFLICTEN

Wat zijn zakelijke conflicten?

Er bestaan zakelijke conflicten in allerlei soorten en maten, maar één ding hebben zakelijke conflicten gemeen: Zakelijke conflicten zijn vervelend. Je houdt je liever bezig met ondernemen dan met de negatieve energie van een zakelijk conflict. Soms is een conflict echter niet te vermijden. Het is dan fijn om te weten waar je aan toe bent, en of je in je recht staat. Sommige zaken lenen zich goed voor een onderlinge oplossing, bij andere zaken kan de gang naar de rechter of arbitrage noodzakelijk zijn.

Wat doen wij?

Wij behandelen alle internet, IT en ICT gerelateerde conflicten. Dit varieert van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten tot mislukte automatiseringen. Van smaad en laster op het internet tot het niet-naleven van contractuele afspraken.

Voorbeelden van behandelde zaken

We hebben verschillende internet, IT of ICT gerelateerde conflicten behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • We hebben ervoor gezorgd dat smadelijke informatie over een dienstverlener van een forum werd verwijderd;
 • Voor een ontwikkelaar van software zijn we in een geëscaleerd geschil over de intellectuele eigendomsrechten door middel van mediation tot een oplossing gekomen;
 • In een conflict over een niet goed werkende website heeft onze klant in een gerechtelijke procedure een schadevergoeding gekregen;
 • In een SIDN procedure betreffende een domeinnaamgeschil hebben we voor onze klant een verplichte domeinnaamoverdracht weten te voorkomen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

In zaken betreffende internet, IT of ICT gerelateerde conflicten kunnen wij verschillende dingen voor jou betekenen, waaronder:

 • We kunnen een inschatting van jouw rechtspositie maken;
 • We kunnen jou helpen bij het de-escaleren van het conflict;
 • We kunnen jou bijstaan in de onderhandelingen om met de wederpartij tot een minnelijke schikking te komen;
 • We kunnen jou bijstaan in mediation;
 • We kunnen een arbitrage procedure starten door middel van een inleidend verzoekschrift bij bijvoorbeeld de SGOA;
 • Indien een gang naar de rechter noodzakelijk is, kunnen we de wederpartij dagvaarden, of juist reageren op een dagvaarding van de wederpartij door middel van een conclusie van antwoord;
 • We kunnen beslag leggen zodat je zekerheid hebt dat een vordering na een uitspraak van een rechter door de wederpartij wordt betaald.